تبلیغات زیرکانه !

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads.jpg

تبلیغات شرکت مسافرتی Alberta:

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads11.jpg

پوستر و تبلیغات محیطی  بازی GTA

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads4.jpg

تبلیغات محیطی شعار : با دقت رانندگی کنید

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads12.jpg

 

روز جهانی دخانیات

 

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads13.jpg

 

استند ایستگاه اتوبوس شرکت پست استرالیا

 

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads23.jpg

تبلیغات نسکافه

 

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/24cads18.jpg

بدون شرح :

 

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/perrierad.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/volrwad.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/bmwmoscowad.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/ca7.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/ca14.jpg

http://www.toxel.com/wp-content/uploads/2008/06/ca11.jpg

 

 

 

/ 3 نظر / 59 بازدید
mani

good work cool

نازی

حض کردم