کارت دعوت و پوسترهای daniel carlsten

http://www.danielcarlsten.com/img/deville_brunch3.jpg

 

http://www.danielcarlsten.com/img/deville_brunch2.jpg

http://www.danielcarlsten.com/img/deville_skaldjur.jpg

 

http://www.danielcarlsten.com/img/deville_dujour.jpg

 

 

 

کارت دعوت شرکت Acne Advertising's و Acne Art Department

چون اول اسم هر دو شرکت با حرف A شروع شده طراح به طور هوشمندانه

در طراحی از دو حرف A استفاده کرده

http://www.danielcarlsten.com/img/acneinvite1.jpg

 

http://www.danielcarlsten.com/img/acneinvite2.jpg

 

http://www.danielcarlsten.com/img/acneinvite3.jpg

/ 0 نظر / 46 بازدید